فرق مبل و کاناپه در دکوراسیون داخلی

احتمالا برای شما نیز پیش آمده است که تفاوتی برای مبل و کاناپه در گفتار قائل نشده و برای هر دو از عبارت مبل استفاده کنید. واقعیت این است که این دو هرچند کم اما با یکدیگر در تفاوت هستند. البته این تفاوت کمی پیچیده است که تمامی افراد از آن اطلاع نداشته و آن […]